poniedziałek, 22 kwietnia 2013

Avatar

Wśród dzieci Nocy jedno budzi szczególne przerażenie. Mówię to jako przestrogę dla tych, którzy zapuszczą się w niezbadane tereny Bestii. Zanim tu trafiłem tułałem się w ciemnościach, walcząc o przeżycie z Jej dziećmi. Widziałem rzeczy, których wy prawdopodobnie nie zdołacie nigdy ujrzeć. Co mną kierowało? Sam nie wiem. Życie bez ludzi jest tragedią, umysł szuka tylko jednego: osoby, z którą można porozmawiać. W tych niezbadanych ciemnościach trafiłem na stary magazyn. W środku stały maszyny, ale wszystkie nieaktywne. Zatrzymałem się tam na noc i nawet nie przypuszczałem co zobaczę. W ciemnościach obudził mnie ten szczególny trzask włączanych systemów. Jakby coś się restartowało. Potem delikatny szum, narastający z każdą chwilą, aż w końcu zmienił się w hałas pracującej hydrauliki i szelest metalu. Wyjrzałem ze swojej kryjówki, pełen trwogi, a to co zobaczyłem nigdy nie było przeznaczone dla moich oczu. Wielkie maszyny ożyły. Wyglądały jakby się otrzepywały z kurzu, otrząsały z lat uśpienia. Wychodziły z magazynu i ustawiły się w szereg. Kurczowo ściskałem Testament i odmawiałem modlitwy, rysując runy ochrony. Nie zauważyły mnie. Ale zauważyły otaczający ich świat. Paliły każdy przejaw organicznego życia, parły naprzód przez gruzy, nie bacząc nawet na inne maszyny. Te ustępowały im z drogi, jakby z namiastką szacunku, czy podziwu. Podążałem za nimi przez pewien czas, pragnąc mimo wszystko dowiedzieć się, kim one są. Szliśmy na południe, napotykaliśmy coraz więcej fabryk i systemów defensywnych. W końcu je zostawiłem, bo nie mogłem dalej iść. Ochrzciłem je mianem Avatarów, wcieleń samej Bestii. Paliły wszystko, niszczyły, burzyły, zabijały. Nikt im nie stawał na drodze. One rządziły w Jej imieniu. Jeśli dopadały naszych braci, to zabierały ich w nieznane. Wcieleń Bestii przybywało. Jest ich więcej. I idą na niezbadane tereny południa.

Nazwa: Avatar / Golem XR-45
Agresja: 5 / sam może podejmować decyzje
Pierwsze Spotkanie: Trudny test Morale
Ruch: 2 m/s, jeśli biegną to 3 m/s
Prędkość: 32,4 km/h
Trafienie Maszyny: -80%
Wytrzymałość: 3 Krytyczne
Zręczność:
-Strzelanie: 16
-Gunfight: 13
-Walka Wręcz: 14
Percepcja: 18
Spryt: 15
Pancerz Ogólny: 4
Redukcja Ran: 2
Ucieczka: TAK
Tratowanie: NIE
Tryb Berserka: TAK
Autodestrukcja: K20<16 (siła 2) (po 2K i 2C)
Akcje*:
-1/2/3 sukcesy: C/C/K
-2 sukcesy: zgniecenie nogą (gdy przeciwnik leży i nie jest większy od niedźwiedzia) - K
-1s: krótka seria CKM/SPM/GL
-2s: długa seria CKM/SPM
-3s: ogień ciągły CKM/SPM
-3s: wystrzelenie rakiety X-Ray/Predator
*Każda broń jest na niezależnym nośniku, każda ma swoje 3s.

Rakiety X-Ray (przeciwpiechotne):
-Przy odpaleniu, rakieta może się zaciąć w wyrzutni przy wynikach 19-20.*
-Lot rakiety jest z reguły poziomy, co oznacza, że może rozbić się o jakąś przeszkodę (17-20).*
-Zapalnik rakiety może nie zadziałać po dotarciu do celu przy wyniku 18-20.*
-Rakieta może wybuchnąć przy uderzeniu w przeszkodę przy wynikach 8-20.*
-Lot pocisku nie jest korygowany systemem naprowadzającym.
-Pocisk: PP 2, Obrażenia:
Od centrum do 3m to Krytyczna (śmierć)
Od 3 do 6m to 2 Ciężkie + Przewrócenie + Oszołomienie + Podpalenie Krytyczne
Od 6 do 10m to Ciężka + Przewrócenie + Oszołomienie + Podpalenie Ciężkie
Od 10 do 13m to 2 Lekkie + Przewrócenie + Oszołomienie + Podpalenie Lekkie
Od 13 do 16m to Lekka + Przewrócenie + Oszołomienie + Podpalenie Draśnięcie
Od 16 do 20m to Lekka + Przewrócenie + Oszołomienie + Podpalenie Draśnięcie (decyduje MG)
Od 20 do 30m to efekt Przewrócenia + Oszołomienia

Podpalenie: rodzaj podpalenia decyduje o ranie, jaką co segment otrzymuje postać. Np.: przy podpaleniu Ciężkim, co segment postać otrzymuje ranę Lekką. Po trzech segmentach zsumują się one w jedną ranę Ciężką. Wyjątkiem jest Podpalenie Draśnięcie, gdyż co 3 segmenty (jedna tura) postać otrzymuje Draśnięcie. Substancje zapalające mogą być również żrące. Dopisujemy wtedy odpowiednie PP. Zniwelowanie Podpalenia to odpowiedni test pierwszej pomocy (PK=Cholernie Trudny, PC=Bardzo Trudny, PL=Trudny, PD=Problematyczny) lub bardziej konwencjonalne metody, jak tarzanie się po ziemi (czy postać zostanie ugaszona decyduje MG).

Rakiety Predator (przeciwpancerne):
Mechanika:
-Przy odpaleniu, rakieta może się zaciąć w wyrzutni przy wynikach 19-20.*
-Podczas lotu rakieta może zgubić sygnał naprowadzający robota pomocniczego przy wynikach 18-20.*
-Przy uderzeniu, głowica może nie wybuchnąć przy wynikach 18-20.*
-Na raz, Avatar może strzelać tylko do jednego celu. Przy zmianie celu jest szansa (15-20), że rakieta starci sygnał naprowadzający. MG ma wolną rękę w wyborze miejsca upadku rakiety na trajektorii jej lotu.*
-Jeśli robot pomocniczy podczas naprowadzania rakiety zostanie zniszczony, MG ma wolną rękę w wyborze miejsca upadku rakiety na trajektorii jej lotu
-Pocisk: PP 7, Krytyczna.

PS: Każdy myślnik z gwiazdką (*) to oddzielny test K20.

Broń:
CKM .50cal:
PP: 2, C, 18-20, Szb.: 3, Krótka / Długa / Ciągły.

Granatnik 40mm:
Jak granat obronny, Zacięcie: 18-20, tylko ogień pojedynczy.Selektywne Trafienia:

-Optyka na CKM-ie / Granatniku:
                Ukrycie: 2
                PT Trafienia: +90%
                Pancerz: 2
                Redukcja Ran: 2
                Rana: Lekka
                Efekt Specjalny: -3 do Zręczności w danej broni i -1 do Percepcji
                K20>10

-Pojemniki z amunicją:
                Ukrycie: 0
                PT Trafienia: +30%
                Pancerz: 3
                Redukcja Ran: 2
                Rana: Krytyczna
                Efekt Specjalny: Zablokowanie Danej Broni
                K20>13

-Sprzężony PM:
                Ukrycie: 1
                PT Trafienia: +70%
                Pancerz: 2
                Redukcja Ran: 2
                Rana: Dwie Ciężkie
                Efekt Specjalny: Zablokowanie PM
                K20>14

-Oko Avatara:
                Ukrycie: 3
                PT Trafienia: +50%
                Pancerz: 3
                Redukcja Ran: 2
                Rana: Ciężka
                Efekt Specjalny: -1 do Zręczności i -2 do Percepcji
                K20>15

-Pierwszy Właz Sensorowy:
                Ukrycie: 2
                PT Trafienia: +50%
                Pancerz: 3
                Redukcja Ran: 2
                Rana: Ciężka
                Efekt Specjalny: -1 do Zręczności i -3 do Percepcji
                K20>15

-Drugi Właz Sensorowy:
                Ukrycie: 2
                PT Trafienia: +50%
                Pancerz: 3
                Redukcja Ran: 2
                Rana: Ciężka
                Efekt Specjalny: -1 do Zręczności i -3 do Percepcji
                K20>15

-Spód Kadłuba:
                Ukrycie: 0
                PT Trafienia: Tylko z bliska (jesteś pod pojazdem)
                Pancerz: 1
                Redukcja Ran: 2
                Rana: Ciężka
                Efekt Specjalny: -5 do Percepcji i Zręczności / wybuch
                przy wyniku 19-20
                K20>14

-Radar:
                Ukrycie: 4
                PT Trafienia: +80%
                Pancerz: 3
                Redukcja Ran: 2
                Rana: Lekka
                Efekt Specjalny: -2 do Percepcji, wyłączenie rakiet Predator
                K20>10

-Projektor Holograficzny:
                Ukrycie: 3
                PT Trafienia: +30%
                Pancerz: 2 (3)
                Redukcja Ran: 2
                Rana: Ciężka
                Efekt Specjalny: wyłączenie pola holograficznego, +1 do
                Zręczności i +2 do Percepcji
                K20>10

-Stawy:
                Ukrycie: 1
                PT Trafienia: +100%
                Pancerz: 4
                Redukcja Ran: 2
                Rana: Dwie Ciężkie
                Efekt Specjalny: Unieruchomienie robota
                K20>13

-Silnik:
                Ukrycie: 3
                PT Trafienia: +30%
                Pancerz: 4 (5)
                Redukcja Ran: 2
                Rana: Dwie Lekkie
                Efekt Specjalny: Unieruchomienie robota / wybuch przy
                wyniku 19-20
                K20>15


Sensory Avatara:
Oko: wizja, noktowizja, termowizja
Pierwszy Właz Sensorowy: termowizja, noktowizja, detektor kształtów
Drugi Właz Sensorowy: termowizja, noktowizja, detektor kształtów
Optyka na broni: wizja, noktowizja, termowizja
Radar
3 Detektory Ruchu: na broni i w Oku
2 Roboty Pomocnicze

Projektor Holograficzny:
Projekcja utrzymuje się w powietrzu wokół robota. Nie jest to jakiś spójny obraz, raczej symulacja falowania powietrza, różnych kształtów i rozbłysków kolorowego światła. Avatar włącza osłony podczas długich podróży i czasami podczas walki. Utrudnia testy wypatrywania czułych punktów oraz strzelania do robota o jeden stopień, ale również utrudnia mu widzenie za pomocą zwykłej wizji, noktowizji i detektora kształtu o jeden stopień. Dodatkowo zmienia jego współczynniki o -1 do Zręczności i -2 do Percepcji.

AI:
Avatary mają wbudowaną sztuczną inteligencję i gdyby nie to, że są maszynami, można by je porównać do ludzi. Ustalają między sobą własną hierarchię, a sam Moloch wydaje się mieć jedynie wpływ na to gdzie mają się udać i jakie zadanie wykonać. Podczas podróży, najniższe rangą roboty nie włączają osłon holograficznych, prawdopodobnie są wartownikami. Na czele zawsze idą najbardziej zasłużone roboty. Ich AI pojmuje wiele kwestii typowo ludzkich, jak np.: poświęcenie, ratunek, ochrona, lojalność lub honor. Nie zawsze zachowują się jak rzeźnicy na polu bitwy. Zdarzały się przypadki, że stawały do pojedynku z człowiekiem, któremu dawały możliwość chwycenia za broń. Jeśli tylko mogą unikają strat wśród swoich oddziałów. Awansowanie w hierarchii odbywa się prawdopodobnie na polu bitwy oraz przez walki między robotami, ale bez użycia broni. Istnieje podejrzenie, że ich „mózgami” są ludzie poddani eksperymentom Molocha. Nikt nie wie na pewno. Mimo to przejawiają typowe zachowania wczesnych społeczności ludzkich. Avatary ewoluują, uczą się na naszych i ich własnych błędach. W walce z nimi należy zachować szczególną ostrożność.

Zasilanie:
Avatary napędzane są nieznanym typem silnika elektrycznego. Cechuje go duża wydajność i niewielkie zapotrzebowanie na paliwo, którym są dziwne ogniwa. Egzemplarz wyciągnięty z zabitego Avatara efektywnie napędza pojazd sztabowy Posterunku od 2 lat. Ogniw jest 12, w razie uszkodzenia stają się bardzo niestabilne. Grożą sporym wybuchem.

Budowa:
Czasami zastanawia nas, w jaki sposób Avatar się porusza. Ma tylko dwie nogi i parę „rąk”, którą może się podeprzeć. Mimo wszystko utrzymuje równowagę na nierównym gruncie. Zakładamy, że jest tak dzięki systemowi żyroskopowemu i czujniku przypominającym ludzki błędnik. Stopy są również przygotowane na nierówności, składają się z pięciu elementów, które mogą wspierać się o ziemię w niezależnych od siebie pozycjach. W jego nogach ukryte są układy amortyzujące oraz hydraulika. Silnik umieszczony jest z tyłu kadłuba, jednostka sterująca oraz komputer pokładowy są głęboko w środku za dwoma warstwami grubego pancerza. Avatar ma bardzo wytrzymałą konstrukcję, a jego pancerz pokryty jest płytami przypominającymi w działaniu pancerz reaktywny stosowany przez ludzi.

Pancerz Reaktywny:
W przypadku trafienia rakietą, Avatar ma 50% szans na uniknięcie obrażeń na danej lokacji: kadłub, górna część ramion, górna część nóg, środkowa część nóg i dolna część nóg. Test można wykonać tylko raz na daną lokację, gdyż pancerz reaktywny zostaje po trafieniu rakietą uszkodzony. Zwiększa Pancerz o 1.

Roboty Pomocnicze:
Do każdego Avatara są przyporządkowane dwa latające, kuliste roboty, których zadaniem jest dostarczanie danych Avatarowi, wyszukiwanie przeciwników oraz naprowadzanie rakiet przeciwpancernych. Wyposażone są w termowizję i znaczniki laserowe. Wysokość utrzymują dzięki śmigłom, poruszać się mogą dzięki małym skrzydłom z turbinami. Sam robot to kula o promieniu 0,5 metra, śmigło ma długość 2m. Skrzydła są długie na 20cm, posiada silnik spalinowy z podłączonym agregatem. Bardzo łatwo go zniszczyć. Maksymalny pułap to 15 metrów nad ziemią.

Nazwa: Osa X-94
Ruch: 6m/s
Prędkość: 64,8 km/h
Trafienie Maszyny: +100%
Wytrzymałość: 2 Ciężkie
Pancerz Ogólny: 2
Redukcja Ran: 1
Percepcja: 16
Spryt: 13
Autodestrukcja: K20<15 (siła 1) (po 1C i 1L)

Selektywne Trafienia:
Silnik:
                Ukrycie: 1
                PT Trafienia: +130%
                Pancerz: 2
                Redukcja Ran: 1
                Rana: Ciężka
                Efekt Specjalny: Robot rozbije się o ziemię
                K20>5

Wirnik:
                Ukrycie: 0
                PT Trafienia: +150%
                Pancerz: 0
                Redukcja Ran: 1
                Rana: Lekka
                Efekt Specjalny: Robot rozbije się o ziemię
                K20>1

PS: K20>x oznacza, że wynik powyżej danej granicy skutkuje efektem specjalnym przy niszczeniu celi selektywnych. Przy autodestrukcji jest na odwrót, wynik z rzutu ma być poniżej granicy. Trzymamy się zasad matematyki - żeby nie było niepewności przy rzutach - pisałem większe/mniejsze, bez równości.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza