Dzienniki ze Seattle

Dzienniki Samuela Foleya:
W Trzewiach Bestii: Pierwsze Dni

Dzienniki Lamberta Cyborga:
----------------------------

Dzienniki Andiego Andersona:
------------------------------